Participatieve Democratie

 

Ik wil de plaats van de burger promoten in het hart van het democratisch systeem, meer bepaald door de toegang tot informatie voor elke burger van Etterbeek te bevorderen.

 

Tijdens de verschillende verkiezingen, kiezen we vertegenwoordigers om deel te nemen aan het beheer van onze gemeente.

 

Hoe kan de burger van Etterbeek te weten komen wat er wordt gezegd tijdens gemeenteraadsvergaderingen ?

 

U zult mij vertellen dat er documenten beschikbaar zijn en dat de vergaderingen van de gemeenteraad openbaar is. Elke burger heeft dus het recht om het bij te wonen, maar niet om deel te nemen, behalve in geval van interpellatie. Sommige punten worden ook bij wet achter gesloten deuren behandelt.

 

Deze praktijken bevorderen de participatieve democratie niet, om verschillende redenen.

 

Allereerst hebben we allemaal een druk leven en het is niet praktisch om telkens de vergaderingen van de gemeenteraad bij te wonen. Daarbij komt dat de documenten die ter beschikking worden gesteld de burgers niet in staat stellen om de sfeer van deze bijeenkomsten te voelen.

 

Ik wil de relatie tussen de burger en de politiek versterken. Daarom wil ik de verspreiding van de inhoud van de vergaderingen van de gemeenteraad via het internet bevorderen. Zo kan de burger de agendapunten live volgen, en de heersende sfeer aanvoelen. Hij zal de ingesteldheid en de houding kunnen kennen die iedereen aanneemt tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad.

 

Het is tijd de burger meer ruimte te geven in het politieke proces.