Netheid

 
 
 
Het beheer van de netheid van parken en groene ruimten moet worden verbeterd en er moet een gemeenschappelijk reinheidsplan worden opgesteld met nauwkeurige evaluatie-indicatoren en permanente monitoring.              
 

Ik wil de dichtheid van opslaglocaties en de frequentie van verzameling verhogen: die bakken worden geleegd in de tijd!      
 

Straatreiniging moet worden verbeterd door de schoonmaakfrequenties te optimaliseren en de nadruk te leggen op officierentraining.