De cdH is het Humanistisch Democratisch Centrum.

 

 

De Humanistisch Democratisch Centrum (cdH) partij vertegenwoordigt waarden en normen in harmonie met mijn ideeën.

 

De cdH is niet bang van complexiteit. En daarom zijn we op politiek vlak een centrumpartij.

 

Onze partij hecht veel waarde aan menselijke ontwikkeling. Voor ons is elk leven van belang, dit met respect voor de natuur. Ik ben ervan overtuigd dat de mens perfect kan leven in harmonie met de natuur. We ondersteunen ieders participatie in de samenleving, dat is een inclusieve aanpak.

 

Ik heb immers goed nagedacht over de ontkenners van de genocide. Voor mij komt het erop neer dat je of een humanist of een negationist bent.

 

In mijn ogen is een negationist een zonde voor de mensheid.

 

Daarom ben ik nu kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.

 

Ik heb vertrouwen in jullie steun.

 

Ik nodig u uit om de site van de Alternative cdH in Etterbeek te bezoeken, u zult onze projecten vinden per wijk en per prioriteit:

 

https://www.alternative1040.be